DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trung tâm nghiên cứu - sản xuất và chuyển giao công nghệ giống cây Lâm nghiệp
Địa chỉ: Xã Đội Cấn, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (Km11, QL2, Tuyên Quang-Hà Nội)
Thông tin liên hệ (tel, email):027 898754 hoặc 027 898914
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo,Keo tai tượng,Lát hoa,Sấu,Trám trắng, Mỡ


Mã số công nhận: SD.10.03
Địa điểm: Xã Đội cấn, huyện Yên Sơn (Km 11, QL2, Tuyên Quang-Hà Nội)