DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công Ty Lâm Nghiệp Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số: 25 Mai Thúc Loan - Thị xã Hà Tĩnh
Thông tin liên hệ (tel, email):ĐT:039853454 - Fax:039853454
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai dòng BV 10; BV 16


Mã số công nhận: SD.29.17
Địa điểm: Đội 2, xã Thạch Xuân, huyên Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh


Mã số công nhận: SD.29.18
Địa điểm: Đội 2, xã Thạch Xuân, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh