DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong
Địa chỉ: Xã Phúc Trạch- Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin liên hệ (tel, email):ĐT: 039.873.094 - DĐ: 0915.082.120
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Dó trầm,Keo lai nhân tạo,Xoan ta , Bưởi Phúc Trạch, Cam Bù, Cam Sành...


Mã số công nhận: SM.29.03
Địa điểm: Xã Phúc Trạch, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Cách thị trấn Hương Khê 7km về phía Nam theo đường Hồ Chí Minh.