DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm Trường Tu Lý
Địa chỉ: Thị trấn Đà Bắc - huyện Đà Bắc - tỉnh Hòa Bình
Thông tin liên hệ (tel, email):018.827.526
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo tai tượng, Song mật, Mỡ, De


Mã số công nhận: ST.18.01
Địa điểm: Thị trấn Đà Bắc - huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình


Mã số công nhận: ST.18.02
Địa điểm: Thị trấn Đà Bắc - huyện Đà Bắc - tỉnh Hoà Bình