DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trung tâm ứng dụng KHKT lâm nghiệp - Viện khoa học lâm nghiệp
Địa chỉ: Số 365 Minh Khai - Hà Nội
Thông tin liên hệ (tel, email):048.622.115
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất:


Mã số công nhận: SC.18.05
Địa điểm: Xã Tử Nê - huyện Tân Lạc - tỉnh Hoà Bình


Mã số công nhận: SM.18.04
Địa điểm: Xóm Lập- Xã Lập Chiệng - huyện Kim Bôi - tỉnh Hoà Bình