DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trung tâm Khuyến Nông khuyến lâm - Hà Tĩnh
Địa chỉ: Số 150- Đường Trần Phú - TP Hà Tĩnh
Thông tin liên hệ (tel, email): ĐT:039.856.739 - Fax: 039858733
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Cây Phi lao - dòng 601; 701


Mã số công nhận: SD.29.11
Địa điểm: Số 150, đường Trần Phú, thành phố Hà Tĩnh