DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia
Địa chỉ: Thị trấn Còng - huyện Tĩnh Gia
Thông tin liên hệ (tel, email):0373.861.008
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Quả Đước bộp, Thông nhựa, Phi lao


Mã số công nhận: ST.27. 09
Địa điểm: Lo 1,2 - k 24 - xa Xuan Lam -huyen Tinh Gia


Mã số công nhận: ST.27.02
Địa điểm: TK 666 - K23;Xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia: gồm 3 lô: Lô 72 =3,0ha; Lô73= 4,0ha; lô 74= 1,0 ha.


Mã số công nhận: SC.27.05
Địa điểm: Tiểu khu 666-K 23; gồm 3 lô: Lô 1=4,2ha; Lô 2=1,6ha; Lô 3=3,5ha