DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên
Địa chỉ: Xã Xuân Cẩm - Huyện Thường Xuân
Thông tin liên hệ (tel, email): 0373. 555.026 - 555.024
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Lát hoa, Keo Tai tượng, Keo lai hom, Keo lá tràm, Giổi Xanh, Lim xanh, Quế, Mây, Dó trầm.


Mã số công nhận: SM.27.05
Địa điểm:


Mã số công nhận: SM.27.04
Địa điểm: Lô 01, khoảnh 5, tiểu khu 502 - xã Lương Sơn, huyện Thường Xuân.


Mã số công nhận: SC.27.07
Địa điểm: Lô 18,19,20,22/k3/tk517=8,85ha; Lô 1,2/k4/TK517=1,12ha.


Mã số công nhận: SM.27.02
Địa điểm: Khoảnh 12, Tiểu khu 484-Bản Vịn, xã Bát Mọt, huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hoá.