DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Sâu
Địa chỉ: Thị trấn huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh
Thông tin liên hệ (tel, email):ĐT: 039.871.240- Fax: 039.871.240
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keolai dòng BV10, BV16- Keo tai tượng, Thông nhựa, Lim xanh, Mỡ, Sấu, Xà cừ, Trám, Vạng.


Mã số công nhận: SM.29.15
Địa điểm: Thị trấn Hương Kê, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh