THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1553
Tên thường gọi : Bạch đàn urô
Tên khoa học : Eucalyptus urophylla S.T. Blake
Mã số công nhận : SD.42.02
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.5
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1.500.000
Năm trồng : 2005

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Thuộc : Tỉnh Gia Lai
Xã Chư Hdông - TP Pleiku - Gia Lai

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    78 859 - 79 006
- Vĩ độ:    39 204 - 39 254
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: đất thịt
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: Tây nguyên