THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1522
Tên thường gọi : Bạch đàn urô
Tên khoa học : Eucalyptus urophylla S.T. Blake
Mã số công nhận : SD.03.18
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0,3
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):
Năm trồng : 2008

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Trung tâm sản xuất và DVKHKT - Trường Trung cấp nghề Cơ điện và Kỹ thuật Nông lâm Đông Bắc xã Minh Sơn, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý
- Kinh độ:    
- Vĩ độ:   
- Độ cao:
Đặc điểm khí hậu
- Nhiệt độ trung bình năm:
- Nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất:
- Nhiệt độ bình quân tháng lạnh nhất:
- Tổng lượng mưa bình quân năm:
Đặc điểm đất đai
- Loại đất: Feralit
- Độ pH:
- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp: