THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 1534
Tên thường gọi : Bạch đàn urô
Tên khoa học : Eucalyptus urophylla S.T. Blake
Mã số công nhận : SD.04.33
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.30
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):1.800.000hom/năm
Năm trồng : 2008

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Tên chủ sở hữu : Công ty lâm nghiệp Yên Thế
Phố Đề Nắm, Thị Trấn Cầu, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN