DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trạm phát triển công nghệ Giống cây trồng Tam An
Địa chỉ: Xã Tam An huyện Phú Ninh
Thông tin liên hệ (tel, email):0510.849359
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo tai tượng


Mã số công nhận: SD.34.01
Địa điểm: Km 986 quốc lộ 1a xã Tam An huyện Phú Ninh tỉnh Quảng Nam