DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty LN Con Cuông
Địa chỉ: Thị trấn Con Cuông - Huyện Con Cuông
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Mét, Tre Bát Độ, Bồ Đề, Vạng Trứng, Keo lai BV10, BV32


Mã số công nhận: SD.28.05
Địa điểm:


Mã số công nhận: SC.28.02
Địa điểm:


Mã số công nhận: ST.28.03
Địa điểm: