DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Lâm trường Hữu Lũng III
Địa chỉ: xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):025.825.728
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Bạch đàn mô, hom dòng PN14; Keo hom dòng BV10, BV16; Bạch đàn hạt Urophylla; Keo tai tượng hạt; Trám, Lát


Mã số công nhận: SC.03.09
Địa điểm: Lâm trường Hữu Lũng III, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn


Mã số công nhận: SD.03.08
Địa điểm: Lâm trường Hữu Lũng III, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn


Mã số công nhận: SD.03.07
Địa điểm: Lâm trường Hữu Lũng III, xã Hoà Thắng, huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn