DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông
Địa chỉ: Thị trấn Khe Tre, huyện Nam Đông
Thông tin liên hệ (tel, email):054.875520
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai nhân tạo


Mã số công nhận: SD.32.10.09
Địa điểm: Xã: Lộc Sơn - Huyện Nam Đông - Tỉnh TT-Huế


Mã số công nhận: SD.32.06.08
Địa điểm: Xã Hương Hòa, huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế