DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Nguyễn Thanh Hùng
Địa chỉ: Chánh Thuận, Mỹ Trinh, Phù Mỹ
Thông tin liên hệ (tel, email):
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn, Sao đen,..