DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Huỳnh Thị Thanh Hương
Địa chỉ: Thôn 4, Canh Hiệp, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0986.954.069
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn


Mã số công nhận: SD.36.249
Địa điểm: Khoảnh 2, tiểu khu 358, Canh Hiển, Vân Canh