DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty TNHH sản xuất giống cây trồng NLN
Địa chỉ: Xã Sơn Hà - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai
Thông tin liên hệ (tel, email):0912.346.032
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Quế


Mã số công nhận: ST.09.20
Địa điểm:


Mã số công nhận: ST.09.36
Địa điểm: Xã Sơn Hà - huyện Bảo Thắng - tỉnh Lào Cai