DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở cây giống lâm nghiệp Nguyễn Bá Thạch
Địa chỉ: Định Bình, Hoài Đức, Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0988.853.189
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai, Bạch đàn, Sao đen