DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Hồ Minh Đức
Địa chỉ: Thôn Thạch Long 1, xã Ân Tường Đông, huyện Hoài Ân, tỉnh Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):0974257101
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai