DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở Lê Hữu Tường
Địa chỉ: Thôn Tân Vinh, xã Canh Vinh, huyện Vân Canh, tỉnh Bình Định
Thông tin liên hệ (tel, email):0188 369 41 34
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai hom