DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh tổng hợp Thương Thảo
Địa chỉ: Thôn An Hội, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0914 062 955
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai