DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở giống cây lâm nghiệp Võ Tài
Địa chỉ: Hoài Mỹ, Hoài Nhơn
Thông tin liên hệ (tel, email):0168.456.4762
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.257
Địa điểm: Khoảnh 6, tiểu khu 78B, Hoài Mỹ, Hoài Nhơn