DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây trồng lâm nghiệp Vân Canh
Địa chỉ: TT. Vân Canh, Vân Canh
Thông tin liên hệ (tel, email):0989290479
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.345
Địa điểm: Khoảnh 4, tiểu khu 374A, TT. Vân Canh, Vân Canh