DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Cơ sở sản xuất giống cây trồng Hồ Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Mỹ Trinh, Phù Mỹ
Thông tin liên hệ (tel, email):01683955884
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai


Mã số công nhận: SD.36.371
Địa điểm: Khoảnh 4, tiểu khu 165A, Mỹ Trinh, Phù Mỹ