DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Ban quản lý dự án 661 huyện Văn Quan
Địa chỉ: TPhố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
Thông tin liên hệ (tel, email):025.830.111
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Thông mã vĩ; Hồi; Keo hạt; Bạch đàn hạt