HỎI ĐÁP

Sử dụng giống lai trong trồng rừng như thế nào?

Nhờ sự tổ hợp các đặc tính di truyền giữa các cây bố mẹ mà một số cây lai có khả năng thể hiện vượt trội so với cây bố mẹ (ưu thế lai), đặc biệt khi lai giữa những loài khác nhau. Điều này được sử dụng trong cải thiện giống nhằm tạo ra và chọn lọc những con lai có năng suất hoặc chất lượng hơn hẳn cây bố mẹ. Những giống lai cây lâm nghiệp thường sử dụng là Keo lai và Bạch đàn lai.

Tuy nhiên, thế hệ tiếp theo của cây lai sẽ có sự phân hoá lớn về khả năng thể hiện nên việc sử dụng hạt của cây lai làm giống làm giảm đáng kể năng suất và chất lượng rừng. Do vậy chỉ dùng phương pháp nhân giống sinh dưỡng để tạo cây giống cho các giống lai cho trồng rừng.