HỎI ĐÁP

Giống nhập nội có luôn tốt hơn giống địa phương không?

Một số loài cây nhập nội như Keo và Bạch đàn tỏ ra mọc nhanh, thích nghi tốt ở nhiều nơi. Đây là những giống đã được dẫn nhập lâu năm, qua nhiều quá trình chọn lọc và thử nghiệm. Đối với mỗi giống mới dẫn nhập yêu cầu nhất thiết phải được khảo nghiệm trước khi trồng đại trà để đánh giá được khả năng thích nghi và giá trị của giống đó trong điều kiện địa phương.
Mặt khác, những loài cây bản địa có thể có khả năng thích nghi tốt hơn với điều kiện cụ thể tại từng nơi, hoặc có những giá trị sử dụng khác mà cây nhập nội không có. Ví dụ như những loài cây  cho gỗ quí hay cây đặc sản.