THÔNG TIN NGUỒN GIỐNG


Số lần xem : 2432
Tên thường gọi : Bạch đàn urô
Tên khoa học : Eucalyptus urophylla S.T. Blake
Mã số công nhận : SD.13.01
Cấp công nhận : Tỉnh
Loại hình nguồn giống : Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Diện tích(ha): 0.5
Khả năng cung cấp giống(hom/năm):2.000.000 hom/năm
Năm trồng : 2005

THÔNG TIN ĐỊA ĐIỂM NGUỒN GIỐNG

Xã Trạm Thản, huyện Phù Ninh tỉnh Phú Thọ

THÔNG TIN VỀ ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN

Đặc điểm địa lý

Đặc điểm khí hậu

Ưa khí hậu nhiệt đới hoặc cận nhiệt đới, ẩm hoặc hơi ẩm

Độ cao dưới 600 - 700m so với mực nước biển

Độ dốc dưới 15 - 20 0

Đất dày, thành phần cơ giới trung bình, thoát nước tốt.

Đặc điểm đất đai

Đất dày, thành phần cơ giới trung bình, thoát nước tốt.


- Vùng và điều kiện gây trồng thích hợp:

Đông Bắc,Vùng Trung tâm,Tây Bắc,Đồng bằng Sông Hồng,Bắc Trung Bộ,Tây Nguyên