DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Trạm thực nghiệm cây lâm nghiệp
Địa chỉ: đường 1/4, phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên
Thông tin liên hệ (tel, email):057.210850
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lá tràm, Keo lai hom, Bạch đàn các loại, Dầu rái, Xà cừ,dó bầu, Xoan ta, Phi lao, Thanh thất, lát hoa, gõ đỏ, Điều, Muồng đen, Lát Meehico, Lim xanh, xoan chịu hạn, giáng Hương, thông Caribe...


Mã số công nhận: SD.37.03
Địa điểm: Thôn Hà Rai, xã Xuân Lãnh, huyện Đồng Xuân, Phú Yên


Mã số công nhận: SD.37.02
Địa điểm: Thôn Long An, xã Xuân Sơn Nam, huyện Đồng Xuân, Phú Yên


Mã số công nhận: SD.37.01
Địa điểm: Phường 9, Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên