DANH MỤC CÁC ĐƠN VỊ, CÁ NHÂN CUNG ỨNG GIỐNG LÂM NGHIỆP


Xí nghiệp kinh doanh nông lâm nghiệp - Công ty Gia Nghĩa
Địa chỉ: Xã Đăk Nia, thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đăk Nông
Thông tin liên hệ (tel, email):05013.543301
Giấy chứng nhận kinh doanh giống: Có
Loài cây đăng ký sản xuất: Keo lai (vườn cây đầu dòng)


Mã số công nhận: SD.43.07
Địa điểm: thôn 4, xã Trúc Sơn, huyện Cư Jút, tỉnh Đăk Nông