Thông tin loài cây

Keo lai nhân tạo
Tên khác:
Tên latinh:Acacia mangium x Acacia auriculiformis ký hiệu AM, Acacia auriculiformis x Acacia mangium Ký hiệu MA
Họ:Trinh nữ (Mimosaceae)
Vùng trồng:Vùng trồng : Đông Bắc,Vùng Trung tâm,Tây Bắc,Bắc Trung Bộ,Nam Trung Bộ,Tây Nguyên,Đông Nam Bộ

Công dụng:

Gỗ nhỏ dùng làm nguyên liệu giấy, dăm, trụ mỏ.

Gỗ lớn làm ván dán, ván ép.

- Các thông số về tính chất cơ lý hoá và tiềm năng bột giấy của các dòng keo lai nhân tạo (AM1, MA1, MA2) với dòng keo lai tự nhiên (BV16).

* Tỉ trọng gỗ: AM1 = 625kg/m3, MA1 = 554kg/m3, MA2 = 551kg/m3

                            BV16 = 504kg/m3

* Hàm lượng xenluylô

                            AM1 = 50,6%, MA1 = 51,45, MA2 = 51,6%,

    BV16= 50,9

* Hiệu suất bột giấy

                           AM1 = 50,3%;  MA1 = 49,8%; MA2 = 49,9%;

             BV16=49,3%

 

Kỹ thuật giống :

Kỹ thuật trồng:

Thích hợp vùng có nhiệt độ bình quân 21-270C, lượng mưa 1.400 - 2.400mm.

Độ cao dưới 600 - 700m so với mực nước biển.

Độ dốc dưới 15 - 200, ít có gió mạnh.

Ưa đất sâu dày, ẩm mát, thoát nước, ít chua.

Trồng tập trung hoặc hỗn giao các loài bạch đàn

Nguồn giống: có 2 dòng được chọn lọc và công nhận giống tiến bộ kỹ thuật là MA1, MA2.

Trồng bằng cây con có bầu được nhân giống bằng hom cành.

 

Các đơn vị cung ứng: 

Nguồn giống: