Thông tin loài cây

Keo lai tự nhiên
Tên khác:
Tên latinh:Acacia mangium x Acacia auriculiformis
Họ:Trinh nữ (Minosaceae)
Vùng trồng:Vùng trồng : Đông Bắc,Vùng Trung tâm,Tây Bắc,Bắc Trung Bộ,Nam Trung Bộ,Tây Nguyên,Đông Nam Bộ

Công dụng:

Gỗ nhỏ dùng làm nguyên liệu giấy dăm, trụ mỏ…

Gỗ lớn làm ván dán, ván ép

 

Kỹ thuật giống :

Kỹ thuật trồng:

Thích hợp vùng có nhiệt độ bình quân 21 - 27 0 C, lượng mưa 1.400 - 2.400mm

Độ cao dưới 600 - 700m so với mực nước biển

Độ dốc dưới 15 - 20 0 , ít có gió mạnh

Ưa đất sâu dày, ẩm mát, thoát nước, ít chua

Trồng tập trung

Nguồn giống đã có những dòng đã được chọn lọc và công nhận

Trồng bằng cây con có bầu được nhân giống bằng hom cành.

 

Các đơn vị cung ứng: 

Nguồn giống: