DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 11
Tổng số nguồn giống : 16
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SD.04.10 Keo lai nhân tạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.03 Keo lai tự nhiên Công ty lâm nghiệp Sơn Động Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.26 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Tùng Dương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.27 Bạch đàn urô Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Tùng Dương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.38 Keo lai tự nhiên Công Ty lâm nghiệp Mai Sơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.39 Bạch đàn urô Công Ty lâm nghiệp Mai Sơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.28 Keo lai tự nhiên Công ty lâm nghiệp Yên Thế Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.33 Bạch đàn urô Công ty lâm nghiệp Yên Thế Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.36 Keo lai tự nhiên Lâm trường Đồng Sơn thuộc công ty LN Đông Bắc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.25 Keo lai tự nhiên Trung tâm Giống cây ăn Quả - Cây Lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.31 Keo lai tự nhiên Công ty lâm nghiệp Lục Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.29 Bạch đàn urô Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Toản Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.37 Bạch đàn urô Lâm trường Đồng Sơn thuộc công ty LN Đông Bắc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.30 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Toản Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.35 Keo lai tự nhiên Xí nghiệp thiết kế và phục vụ trồng rừng thuộc công ty LN Đông Bắc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.04.01 Vối thuốc Ban quản lý rừng phòng hộ Cấm Sơn Lâm phần tuyển chọn