DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 0
Tổng số nguồn giống : 394
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SD.36.346 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Thành Dân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.347 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Hà Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.348 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Nguyễn Văn Thân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.349 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Nguyễn Văn Vương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.350 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Hoàng Đạt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.351 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Đặng Công Sơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.352 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Hoài Nhơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.353 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Trần Đình Tám Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.354 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD Giống cây trồng lâm nghiệp Hồng Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.355 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD Giống cây trồng lâm nghiệp Hồng Vân Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.356 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất cây giống lâm nghiệp Huỳnh Văn Công Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.357 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm nghiệp Miền Trung Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.358 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây lâm nghiệp Nguyễn Bá Đào Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.359 Keo lai tự nhiên Cơ sở Nguyễn Lý Khánh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.360 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Lâm viên xanh Đất Việt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.361 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Minh Khang Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.362 Keo lai tự nhiên Trung tâm nghiên cứu và phát triển cây lâu năm Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.363 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Tư vấn Dịch vụ Nông lâm AHB Miền Trung Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.364 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Thanh Lâm Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.365 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Tây Sơn Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.366 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng An Vinh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.367 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng An Vinh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.368 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây trồng Hoàng Đạt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.369 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng Đào Thị Hòa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.370 Keo lai tự nhiên Cơ sở SXKD giống cây trồng lâm nghiệp Huỳnh Thị Nhanh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.371 Keo lai tự nhiên Cơ sở sản xuất giống cây trồng Hồ Trọng Nghĩa Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.372 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Tú Nguyên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.373 Keo lai tự nhiên Cơ sở Phan Thế Bảo Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.36.374 Keo lai tự nhiên Cơ sở giống cây lâm nghiệp Trương Thành Dy Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.50 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.51 Keo lai nhân tạo Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.49 Keo lai tự nhiên Chi nhánh Trạm giống cây trồng lâm nghiệp - Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SR.30.47 Huỷnh Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ Rừng giống trồng
SR.30.48 Thông caribê Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ Rừng giống trồng
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10