DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 7
Tổng số nguồn giống : 19
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SM.30.21 Huỷnh Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ Cây mẹ (cây trội)
SD.30.24 Keo lai tự nhiên Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.36 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.30.26 Vạng trứng Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Cây mẹ (cây trội)
SD.30.30 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SN.30.28 Vạng trứng Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên
SD.30.31 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.27 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH giống cây trồng nông lâm nghiệp Nam Việt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.38 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.39 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH giống cây trồng nông lâm nghiệp Nam Việt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.35 Keo lai tự nhiên Chi nhánh Trạm giống cây trồng lâm nghiệp - Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.33 Keo lai tự nhiên Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.37 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Vân Anh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.40 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.50 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.51 Keo lai nhân tạo Ban quản lý rừng phòng hộ Đồng Hới Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.49 Keo lai tự nhiên Chi nhánh Trạm giống cây trồng lâm nghiệp - Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SR.30.47 Huỷnh Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ Rừng giống trồng
SR.30.48 Thông caribê Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ Rừng giống trồng