Thông tin loài cây

Thông đuôi ngựa
Tên khác:Thông mã vĩ
Tên latinh:Pinus massoniana Lamb.
Họ:Thông (Pinaceae)
Vùng trồng:Vùng trồng : Đông Bắc

Công dụng:

Gỗ lớn dùng trong xây dựng, đóng đồ mộc, làm bột giấy, dăm, trụ mỏ

Nhựa dùng trong công nghiệp giấy sơn, xà phòng, có giá trị xuất khẩu.

 

Kỹ thuật giống :

Hạt giống thường được thu ở lâm phần từ 15 tuổi trở lên, chu kỳ sai quả 2-3 năm một lần. Thời gian thu hái quả tháng 10 -12. Quả khi chín chuyển từ màu xanh sang màu cánh dán, mắt quả to mẩy, nhân hạt chắc, cứng, hạt có nhiều dầu.

Quả sau khi thu về cần ủ 2-3 ngày cho chín đều, đống ủ không nên cao quá 50cm và cần thông gió, mỗi ngày đảo hạt 1 lần. Khi quả chín rải đều phơi dưới nắng nhẹ 3-5 nắng để tách hạt ra. Khi hạt đã khô, vò, sàng sảy hết tạp chất, thu hạt tốt đem bảo quản, khoảng 45 – 50 kg quả được 1 kg hạt. Có khoảng 79.000 – 80.000 hạt/kg. Tỉ lệ nẩy mầm >90%.

Hạt có thể bảo quản ở nhiệt độ bình thường trong các chum vại hoặc thùng gỗ, độ ẩm hạt khi đưa bảo quản từ 7-8%, phương thức này có thể duy trì sức sống tối đa không quá 1 năm.  Còn trong điều kiện lạnh 5-10oc hạt có thể duy trì sức sống lâu hơn


Kỹ thuật trồng:

Thích hợp nơi có nhiệt độ trung bình 17 - 22 0 C, lượng mưa 1.000 - 1.500mm,

Độ cao trên 400 - 500m so với mực nước biển

Đất có thành phần cơ giới nhẹ và trung bình, thoát nước, pH: 4 - 4,5, chịu được đất nghèo xấu, kém chịu nóng.

Trồng tập trung và phân tán .

Hạt giống nhiều, thu hái ở rừng giống chuyển hoá.

Trồng theo tiêu chuẩn ngành về kỹ thuật trồng bằng cây con

 

Các đơn vị cung ứng: 

Nguồn giống: