DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 0
Tổng số nguồn giống : 394
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SD.04.25 Keo lai tự nhiên Trung tâm Giống cây ăn Quả - Cây Lâm nghiệp tỉnh Bắc Giang Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.31 Keo lai tự nhiên Công ty lâm nghiệp Lục Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.29 Bạch đàn urô Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Toản Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.37 Bạch đàn urô Lâm trường Đồng Sơn thuộc công ty LN Đông Bắc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.30 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Toản Nam Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.35 Keo lai tự nhiên Xí nghiệp thiết kế và phục vụ trồng rừng thuộc công ty LN Đông Bắc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.47.01 Keo lai tự nhiên Ban quản lý Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.47.03 Dầu rái Ban quản lý Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.47.02 Keo lai tự nhiên Ban quản lý Khu rừng Văn hóa - Lịch sử Núi Bà Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.01.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Nhà nước 1 thành viên LN Phong Điền Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.02.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.03.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.04.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH Lâm nghiệp Tiền Phong Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.05.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.06.09 Keo lai nhân tạo Công ty TNHH CHAIYO AA VN Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.07.09 Keo lai nhân tạo Công ty Cổ phần 1/5 Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.08.09 Keo lai nhân tạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Hương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.32.10.09 Keo lai nhân tạo Ban quản lý rừng phòng hộ Nam Đông Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.27.07 Keo tai tượng Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Xuân Liên Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.51.40 Keo lai nhân tạo Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ - Trạm thực nghiệm mô hom và vườn ươm Long Thành Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.27.09 Lát hoa UBND huyện Ngọc Lặc Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SC.27.06 Keo tai tượng Công ty lâm nghiệp Cẩm Ngọc Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SM.30.21 Huỷnh Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ Cây mẹ (cây trội)
ST.09.36 Quế Công ty TNHH sản xuất giống cây trồng NLN Lâm phần tuyển chọn
SD.30.24 Keo lai tự nhiên Công ty cổ phần giống lâm nghiệp vùng Bắc Trung Bộ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.36 Keo lai tự nhiên Ban quản lý rừng phòng hộ Quảng Trạch Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.30.26 Vạng trứng Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Cây mẹ (cây trội)
SD.30.30 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SN.30.28 Vạng trứng Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Rừng giống chuyển hoá từ rừng tự nhiên
SD.30.31 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH MTV LCN Long Đại Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.30.27 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH giống cây trồng nông lâm nghiệp Nam Việt Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.09.01-SM.09.10 Xoan ta Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà Cây mẹ (cây trội)
SC.09.32 Mỡ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.09.27 Quế Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bắc Hà Lâm phần tuyển chọn
SC.09.29 Mỡ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bảo Thắng Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SC.09.22 Mỡ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bảo Thắng Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.09.21 Mỡ Công ty TNHH 1 thành viên giống nông lâm nghiệp Thành Tiến Lâm phần tuyển chọn
ST.09.20 Mỡ Công ty TNHH sản xuất giống cây trồng NLN Lâm phần tuyển chọn
SC.09.25 Mỡ Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bảo Yên Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.09.19 Keo tai tượng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Bảo Yên Lâm phần tuyển chọn
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10