DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 0
Tổng số nguồn giống : 394
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
SD.29.07 Phi lao Ban Quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.29.05 Keo lai tự nhiên Ban Quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.29.04 Keo lai tự nhiên Ban Quản rừng phòng hộ nam Hà Tĩnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.29.10 Keo lai tự nhiên Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Ngàn Phố Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.27.01 Phi lao Kiểm lâm vùng 2 Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.51.04 Keo lai nhân tạo Ban quản lý rừng phòng hộ Xuân Lộc Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.51.12 Keo lai nhân tạo Cơ sở ươm cây giống lâm nghiệp Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.51.11 Tếch Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ - Trạm giống lâm nghiệp La Ngà Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.51.13 Sao đen Trung tâm lâm nghiệp Biên Hòa Lâm phần tuyển chọn
SC.51.08 Keo lá tràm Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ-Trạm giống lâm nghiệp Bình Sơn Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SC.51.09 Keo tai tượng Công ty CP giống lâm nghiệp vùng Nam Bộ-Trạm giống lâm nghiệp Bình Sơn Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.51.16 Keo lai nhân tạo Cơ cở vườn ươm cây giống số 1 Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.51.17 Đước Ban quản lý rừng phòng hộ Long Thành Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.51.01 Keo tai tượng DNTN Hoàng Kim Ngân (Công ty lâm nghiệp La Ngà) Lâm phần tuyển chọn
ST.51.03 Keo lá tràm DNTN Hoàng Kim Ngân (Công ty lâm nghiệp La Ngà) Lâm phần tuyển chọn
SD.27.02 Keo lai tự nhiên Công ty cổ phần giống lâm nghiệp Thanh Hoá Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.04.03 Keo lai tự nhiên Công ty lâm nghiệp Sơn Động Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.27.08 Quế Ban Quản lý Rừng phòng hộ Na Mèo Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.27.02 Thông caribê Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia Lâm phần tuyển chọn
SD.42.02 Bạch đàn urô Trung tâm giống cây và dịch vụ Gia Lai Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.01.01 Hồi Ông Nong Van Canh Lâm phần tuyển chọn
ST.11.03 Thông đuôi ngựa BQL RPH huyen Tram Tau Lâm phần tuyển chọn
ST.11.05 Vối thuốc BQL RPH huyen Tram Tau Lâm phần tuyển chọn
ST.27. 09 Đước Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia Lâm phần tuyển chọn
ST.27.08 Vẹt dù Ban quan ly Du an 661 huyen Nga Son Lâm phần tuyển chọn
ST.27. 07 Vẹt dù Ban quan ly Du an 661 huyen Hoang Hoa Lâm phần tuyển chọn
SD.04.26 Keo lai tự nhiên Công ty TNHH một thành viên lâm nghiệp Tùng Dương Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.51.19 Keo tai tượng Cơ cở vườn ươm cây giống số 1 Lâm phần tuyển chọn
ST.51.20 Cẩm lai Bà Rịa Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Lâm phần tuyển chọn
ST.51.21 Sao đen Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Lâm phần tuyển chọn
ST.17. Lát hoa Lâm trường Mộc Châu Lâm phần tuyển chọn
ST.06.05 Thông nhựa Công ty lâm nghiệp Uông Bí Lâm phần tuyển chọn
ST.51.22 Dầu rái Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Lâm phần tuyển chọn
ST.51.23 Căm xe Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Lâm phần tuyển chọn
ST.51.24 Vên vên Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Lâm phần tuyển chọn
ST.06.06 Thông đuôi ngựa Công ty lâm nghiệp Bình Liêu Lâm phần tuyển chọn
ST.51.25 Bời lời vàng Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Lâm phần tuyển chọn
ST.51.26 Chò chai Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Lâm phần tuyển chọn
ST.51.27 Sến cát Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Lâm phần tuyển chọn
ST.51.28 Gõ mật Ban quản lý rừng phòng hộ Tân Phú Lâm phần tuyển chọn
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10