DANH MỤC NGUỒN GIỐNG ĐÃ ĐƯỢC CÔNG NHẬN

Tổng số đơn vị cung ứng : 0
Tổng số nguồn giống : 394
Cây trồng phù hợp :
Mã nguồn giống Loài cây Chủ sở hữu Loại hình
ST.10.01 Mỡ Ban quản lý rừng phòng hộ Na Hang Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.10.02 Mỡ Công ty Lâm nghiệp Chiêm Hoá Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.10.03 Keo lai tự nhiên Trung tâm nghiên cứu - sản xuất và chuyển giao công nghệ giống cây Lâm nghiệp Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.10.04 Keo lai nhân tạo Trung tâm nghiên cứu và thực nghiệm cây NLG Hàm Yên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.13.01 Bạch đàn urô Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.13.02 Keo lai tự nhiên Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SR.13.03 Bạch đàn urô Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng Rừng giống trồng
SR.13.04 Keo tai tượng Xí nghiệp giống Lâm nghiệp vùng Trung tâm Bắc bộ và Đồng bằng Sông Hồng Rừng giống trồng
ST.18.02 Mỡ Lâm Trường Tu Lý Lâm phần tuyển chọn
SM.18.03 Dó trầm Công ty THHH Trầm Hương Trường Yên Cây mẹ (cây trội)
SM.18.04 Trám trắng Trung tâm ứng dụng KHKT lâm nghiệp - Viện khoa học lâm nghiệp Cây mẹ (cây trội)
SC.18.05 Keo tai tượng Trung tâm ứng dụng KHKT lâm nghiệp - Viện khoa học lâm nghiệp Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.18.07 Lim xanh Lâm trường Lạc Sơn Lâm phần tuyển chọn
SM.18.08 Trám trắng Lâm trường Lạc Sơn Cây mẹ (cây trội)
SM.18.09 Giổi xanh Lâm trường Lạc Sơn Cây mẹ (cây trội)
SM.29.03 Dó trầm Doanh nghiệp tư nhân Tân Thanh Phong Cây mẹ (cây trội)
SC.14.02 Thông nhựa Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SR.14.03 Thông nhựa Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ Rừng giống trồng
SC.14.01 Thông caribê Trung tâm Khoa học sản xuất lâm nghiệp Đông Bắc Bộ Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SD.04.10 Keo lai nhân tạo Ban quản lý rừng phòng hộ Sơn Động Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.07.01 Bần Vườn ươm giống cây chất lượng cao Chiến Thắng Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SM.07.10 Hoè Vườn ươm giống cây chất lượng cao Chiến Thắng Cây mẹ (cây trội)
ST.18.01 Song mật Lâm Trường Tu Lý Lâm phần tuyển chọn
SM.18.06 Chè san tuyết Công ty TNHH kỹ thuật Phương Huyền Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SC.27.05 Thông nhựa Ban quản lý rừng phòng hộ Tĩnh Gia Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.27.05 Sến cát Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ Lâm nghiệp Lâm phần tuyển chọn
SC.27. 01 Trám trắng Ban quản lý rừng phòng hộ Thạch Thành Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
SC.27. 03 Mỡ Ban Quản lý rừng phòng hộ Sim Lâm phần tuyển chọn
SC.27.02 Thông nhựa Trung tâm nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ Lâm nghiệp Rừng giống chuyển hoá từ rừng trồng
ST.41.01 Bời lời đỏ Trần Quang Lâm phần tuyển chọn
SM.29.15 Dó trầm Ban quản lý rừng phòng hộ sông Ngàn Sâu Cây mẹ (cây trội)
SD.29.18 Keo lai tự nhiên Công Ty Lâm Nghiệp Hà Tĩnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.29.17 Bạch đàn urô Công Ty Lâm Nghiệp Hà Tĩnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SM.29.14 Dó trầm Hộ gia đình: Nguyễn Thị Liên Cây mẹ (cây trội)
SD.29.12 Phi lao C ty cổ phần Nông Lâm Sản Hà Tĩnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.29.13 Keo lai tự nhiên C ty cổ phần Nông Lâm Sản Hà Tĩnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.29.11 Phi lao Trung tâm Khuyến Nông khuyến lâm - Hà Tĩnh Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
SD.29.09 Keo lai tự nhiên Ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên Kẻ Gỗ Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
ST.29.08 Keo tai tượng Ban Quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên Lâm phần tuyển chọn
SD.29.06 Bạch đàn urô Ban Quản lý rừng phòng hộ Cẩm Xuyên Cây đầu dòng(hoặc vườn cung cấp hom)
Trang : 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10